Det kemiske og biologiske arbejdsmiljø ved genanvendelse af husholdningsaffald: GENANVEND-projektet

Arbejdsmedicin, Aarhus Universitetshospital, har netop modtaget en bevilling på 4 millioner kr. fra Arbejdsmiljøforskningsfonden til at undersøge det kemiske og biologiske arbejdsmiljø blandt medarbejdere som sorterer og genanvender husholdningsaffald. Forskningsprojektet gennemføres som et ph.d.-projekt i samarbejde med Aarhus Universitet, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Karolinska Institutet.
 
Det kemiske og biologiske arbejdsmiljø ved genanvendelse af husholdningsaffald: GENANVEND-projektet
Formål: Det overordnede formål med projektet er at medvirke til et forsvarligt arbejdsmiljø ved genanvendelse af husholdningsaffald.
 
I Danmark produceres der for hvert år mere affald, og en stigende andel genanvendes. I 2017 blev der produceret 3,5 millioner ton husholdningsaffald, hvoraf 48 % blev genanvendt, hvilket er mindre end i mange andre europæiske lande. I Tyskland genanvendes eksempelvis 67 %. De seneste år er antallet beskæftiget i genanvendelsesbranchen i Danmark steget med 2-3 % årligt, og det forventes at denne udvikling vil fortsætte.
 
Internationale kortlægninger af arbejdsmiljøet i genanvendelsesbranchen har dokumenteret
sundhedsskadelige kemiske og biologiske eksponeringsniveauer, men der er begrænset viden om
arbejdsmiljøet i den danske branche, og det er et misforhold mellem, hvor meget vi ved om
konsekvenserne af affald for det eksterne miljø, og hvor lidt vi ved om konsekvenserne af at genanvende affald for de beskæftiges helbred.
 
Indhold: Vi undersøger 150 udvalgte medarbejdere fra 30 store og små, private og kommunale sorterings- og genanvendelsesvirksomheder. Vi dokumenterer eksponeringsniveauer for inhalerbart støv, endotoxin, mikroorganismer og mikroplast i arbejdsluften med personbårne målinger og tungmetaller i blod. Derudover undersøger vi tidlige helbredseffekter af dette arbejdsmiljø: Inflammationsmarkører i udåndingsluft og blod, lungefunktion og mave-tarm-, øjen- og hudsymptomer. Desuden identificerer vi arbejdsgange og produktionsforhold, som medfører forhøjede niveauer af de nævnte eksponeringer og tidlige helbredseffekter. Projektet dokumenterer for første gang arbejdsmiljøet i en ung branche i vækst og af stigende samfundsmæssig betydning. Projektet bidrager med ny viden om, hvorvidt arbejdsmiljøet i genanvendelsesbranchen er sundhedsmæssigt forsvarligt.
 
This page load time was 0.020 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk